Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


lidmaatschap

Lidmaatschap

Contributie inning

Om het voor nieuwe leden aantrekkelijker te maken om lid te worden van de Seniorenvereniging Puth heeft het bestuur het volgende besloten.
Leden die zich gedurende de eerste helft van het lopende jaar aanmelden als nieuw lid van onze vereniging, hoeven maar de helft van het contributiebedrag van dat jaar te betalen.
Leden die zich in de tweede helft van het lopende jaar aanmelden als nieuw lid, hoeven dat jaar nog geen contributie te betalen.
Deze regels gelden uiteraard ook voor onze donateurs.

Verder vragen we aandacht voor het volgende. De Seniorenvereniging Puth draagt een groot gedeelte van het contributiegeld af aan KBO te Roermond als lidmaatschap van de landelijke KBO-PCOB. Hiervoor krijgen onze leden o.a. 10 keer per jaar het informatieblad KBO-PCOB. De KBO Roermond hanteert voor de afdracht als peildatum 1 januari van het nieuwe jaar. Indien, men het lidmaatschap van de Seniorenvereniging Puth, om welke reden dan ook, op wil zeggen, moet dit voor 1 januari van het nieuwe jaar plaats vinden. Dit om te voorkomen dat er toch een afdracht voor het hele jaar plaats moet vinden.

U kunt voor 22.00 euro (contributie 2023) lid worden van onze Seniorenvereniging Puth.
Aanmelden kan via een bestuurslid of via mail seniorenverenigingputh@gmail.com
Naast het lidmaatschap van de seniorenvereniging bent U automatisch lid van de landelijke KBO-PCOB.

Een aantal goede redenen om lid te worden zijn:

 • De KBO-PCOB is met ruim 250.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.
 • De KBO-PCOB heeft invloed en wordt gehoord bij overheid en politiek.
 • De KBO-PCOB maakt zich sterk voor een goede en betaalbare gezondheidszorg.
 • De KBO-PCOB pleit voor Uw inkomen, pensioen en koopkracht.
 • De KBO-PCOB besteedt aandacht aan wonen mobiliteit en vervoer voor senioren.
 • De KBO-PCOB vindt dat ouderen een leven lang moeten kunnen leren en ontwikkelt hiervoor speciale activiteiten en cursussen.
 • De KBO-PCOB biedt service aan de doelgroep zoals belastingservice, ouderen advisering en de goedkope rijbewijskeuring.
 • De KBO-PCOB houdt zich bezig met levensvragen en zingeving.
 • De KBO-PCOB biedt een plek voor ontmoeting, ontspanning en actief zijn.
 • De KBO-PCOB is solidair met ouderen die het minder goed hebben.
 • De KBO-PCOB leden ontvangen het kleurrijke ledenblad KBO-PCOB en de ledenkrant KIJK op KBO LIMBURG.
 • De KBO-PCOB krijgen via hun ledenpas op talloze plaatsen kortingen en of andere voordelen.
lidmaatschap.txt · Laatst gewijzigd: 2023/01/29 10:14 door julessweelssen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki