Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


lidmaatschap

Lidmaatschap

Contributie inning

De contributie van de Seniorenvereniging Puth voor het jaar 2024 is €5,-.

Verder vragen we aandacht voor het volgende. Indien, men het lidmaatschap van de Seniorenvereniging Puth, om welke reden dan ook, op wil zeggen, moet dit voor 1 januari van het nieuwe jaar plaats vinden.

Op de jaarvergadering in maart zal de contributie voor 2024 worden vastgesteld. Lid worden van onze Seniorenvereniging Puth kan via aanmelding bij een bestuurslid of via mail seniorenverenigingputh@gmail.com

lidmaatschap.txt · Laatst gewijzigd: 2024/03/24 08:14 door julessweelssen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki