Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


lidmaatschap

Lidmaatschap

Contributie inning

Om het voor nieuwe leden aantrekkelijker te maken om lid te worden van de Seniorenvereniging Puth heeft het bestuur het volgende besloten.
Leden die zich gedurende de eerste helft van het lopende jaar aanmelden als nieuw lid van onze vereniging, hoeven maar de helft van het contributiebedrag van dat jaar te betalen.
Leden die zich in de tweede helft van het lopende jaar aanmelden als nieuw lid, hoeven dat jaar nog geen contributie te betalen.

Verder vragen we aandacht voor het volgende. Indien, men het lidmaatschap van de Seniorenvereniging Puth, om welke reden dan ook, op wil zeggen, moet dit voor 1 januari van het nieuwe jaar plaats vinden.

Op de jaarvergadering in maart zal de contributie voor 2024 worden vastgesteld. Lid worden van onze Seniorenvereniging Puth kan via aanmelding bij een bestuurslid of via mail seniorenverenigingputh@gmail.com

lidmaatschap.txt · Laatst gewijzigd: 2024/01/02 08:48 door julessweelssen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki