Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep_dag_van_de_ouderen

Werkgroep Dag van de Ouderen

Ieder jaar wordt op of rond 1 oktober de Dag van de Ouderen gevierd.
De datum voor 2019 is donderdag oktober en vindt plaats in Sweikhuizen.
Binnen de gemeente Schinnen vindt deze viering bij toerbeurt in een van de kerkdorpen plaats. Op de even jaartallen beslaat deze viering een halve dag, en op de oneven jaartallen is er een programma voor de hele dag.

De organisatie van de Dag van de Ouderen is in handen van een werkgroep/comité waarin de seniorenraad Schinnen en de senioren verenigingen van de 6 kerkdorpen vertegenwoordigd zijn.

Onze seniorenvereniging Puth wordt vertegenwoordigd in de werkgroep door:

  • Jules Sweelssen, Tel: 046-4432364
  • Toos Post, Tel: 046-4433577
werkgroep_dag_van_de_ouderen.txt · Laatst gewijzigd: 2018/12/03 08:56 door julessweelssen