Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


vergaderingen

Vergaderingen

 • Het bestuur van de seniorenvereniging houdt normaliter haar maandelijkse vergadering op de tweede woensdag van de maand.
  • Aanvang /einde vergadering: 18.30 uur- 20.30 uur. Plaats: Trefputh in Puth
  • Van de maandelijkse bestuursvergadering worden door de secretaris notulen gemaakt die samen met de agenda voor de volgende vergadering een week voor de vergadering aan de leden wordt toegezonden. De notulen worden dan in de vergadering eventueel aangepast waarna accordatie door het bestuur plaats vindt.
  • De leden van de seniorenvereniging hebben de mogelijkheid vragen, opmerkingen etc. die van belang zijn voor de vereniging bij een van de bestuursleden onder te brengen. Het betreffende bestuurslid zal er dan zorg voor dragen dat e.e.a. in de bestuursvergadering behandeld wordt.
 • Het dagelijks bestuur vergadert a-periodiek, afhankelijk van de noodzaak.
 • Voorzitter en secretaris nemen iedere twee maanden deel aan het overleg tussen de seniorenverenigingen van de zes kerkdorpen van de oude gemeente Schinnen (het SOS overleg).
  • Dit overleg vindt plaats in de vergaderruimte van Huize Elvira in Amstenrade, van 10.00 uur tot 12.00 uur (mei, juli, etc.).
 • Voorzitter en secretaris nemen iedere twee maanden deel aan het overleg tussen de seniorenverenigingen van de gemeente Beekdalen (het SVSB overleg).
 • Voorzitter en secretaris nemen deel aan de vergaderingen van de Regio Westelijke Mijnstreek van KBO Limburg (4x per jaar).
 • Aan de jaarvergadering van de KBO Limburg wordt in wisselende samenstelling deelgenomen.
 • Jaarvergadering
  • Op maandag 25 januari 2023 in de middag om 13.30 uur.
vergaderingen.txt · Laatst gewijzigd: 2023/05/29 06:55 door julessweelssen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki